ODSOTNOSTI

OBVESTILO

Obvestilo pacientom o odsotnosti v ambulanti
od ponedeljka 15.7.2024 do petka 2.8.2024 Referenčna ambulanta, dr. Pogačar Zajc in dr. Jaklič, bo zaradi rednega letnega dopusta zaprta od 15.7.2024 do vključno 2.8.2024. Hvala za razumevanje. Težak Slavica, dipl.m.s

OBVESTILO

Obvestilo pacientom o odsotnosti v ambulanti
od srede 10.7.2024 do torka 23.7.2024 Referenčna ambulanta dr. Androjna Maje in dr. Cerar Galine je od 10.07.2024 do vključno 23.07.2024 zaprta zaradi dopusta. Hvala za razumevanje, OKORN Mojca dipl.m.s.

OBVESTILO

Obvestilo pacientom o odsotnosti v ambulanti
od ponedeljka 15.7.2024 do petka 26.7.2024 Referenčna ambulanta dr. Kregar Karin in dr. Grad Silvije je od 15.07. do vključno 26.7. zaprta zaradi dopusta. Hvala za razumevanje. Tina Gotar, dipl.m.s.

OBVESTILO

Obvestilo pacientom o odsotnosti v ambulanti
od srede 26.6.2024 do torka 16.7.2024 od 26.06.2024 do 16.07.2024 bo pnevmološka ambulanta zaprta.
Marinšek Marković Karmen

V Zdravstvenem domu Domžale opravlja delo zdravnice specialistke ginekologije in porodništva.

ODSOTNOSTI

ODSOTNOSTI

Marolt Razpotnik Patricija

Izvaja delo specialne pedagoginje, zaposlene v Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Opravlja preventivne, diagnostične in terapevtske postopke na področju otrokovih in mladostnikovih razvojnih in učnih težav. Ob tem se povezuje z drugimi člani tima CDZOM in strokovnimi delavci zunanjih ustanov, v katere so otroci in mladostniki vključeni. Na podlagi specialnopedagoške ocene svetuje staršem in otrokom za delo doma.

ODSOTNOSTI

Vrhunc Žan

Vrhunc Žan opravlja delo zdravnika v urgentni ambulanti in na terenu.

ODSOTNOSTI

Šparovec Karin

V ZD Domžale opravlja delo diplomirane inženirke radiologije. 

ODSOTNOSTI

OBVESTILO

Obvestilo pacientom o odsotnosti v ambulanti
od ponedeljka 15.7.2024 do petka 2.8.2024 Referenčna ambulanta, dr. Pogačar Zajc in dr. Jaklič, bo zaradi rednega letnega dopusta zaprta od 15.7.2024 do vključno 2.8.2024. Hvala za razumevanje. Težak Slavica, dipl.m.s

OBVESTILO

Obvestilo pacientom o odsotnosti v ambulanti
od srede 10.7.2024 do torka 23.7.2024 Referenčna ambulanta dr. Androjna Maje in dr. Cerar Galine je od 10.07.2024 do vključno 23.07.2024 zaprta zaradi dopusta. Hvala za razumevanje, OKORN Mojca dipl.m.s.

OBVESTILO

Obvestilo pacientom o odsotnosti v ambulanti
od ponedeljka 15.7.2024 do petka 26.7.2024 Referenčna ambulanta dr. Kregar Karin in dr. Grad Silvije je od 15.07. do vključno 26.7. zaprta zaradi dopusta. Hvala za razumevanje. Tina Gotar, dipl.m.s.

OBVESTILO

Obvestilo pacientom o odsotnosti v ambulanti
od srede 26.6.2024 do torka 16.7.2024 od 26.06.2024 do 16.07.2024 bo pnevmološka ambulanta zaprta.
Plevnik Petra

V ZD Domžale opravlja delo diplomirane inženirke radiologije. 

ODSOTNOSTI

OBVESTILO

Obvestilo pacientom o odsotnosti v ambulanti
od ponedeljka 15.7.2024 do petka 2.8.2024 Referenčna ambulanta, dr. Pogačar Zajc in dr. Jaklič, bo zaradi rednega letnega dopusta zaprta od 15.7.2024 do vključno 2.8.2024. Hvala za razumevanje. Težak Slavica, dipl.m.s

OBVESTILO

Obvestilo pacientom o odsotnosti v ambulanti
od srede 10.7.2024 do torka 23.7.2024 Referenčna ambulanta dr. Androjna Maje in dr. Cerar Galine je od 10.07.2024 do vključno 23.07.2024 zaprta zaradi dopusta. Hvala za razumevanje, OKORN Mojca dipl.m.s.

OBVESTILO

Obvestilo pacientom o odsotnosti v ambulanti
od ponedeljka 15.7.2024 do petka 26.7.2024 Referenčna ambulanta dr. Kregar Karin in dr. Grad Silvije je od 15.07. do vključno 26.7. zaprta zaradi dopusta. Hvala za razumevanje. Tina Gotar, dipl.m.s.

OBVESTILO

Obvestilo pacientom o odsotnosti v ambulanti
od srede 26.6.2024 do torka 16.7.2024 od 26.06.2024 do 16.07.2024 bo pnevmološka ambulanta zaprta.
Aljaž Kljun Nevenka

V ZD Domžale opravlja delo diplomirane inženirke radiologije. 

ODSOTNOSTI

OBVESTILO

Obvestilo pacientom o odsotnosti v ambulanti
od ponedeljka 15.7.2024 do petka 2.8.2024 Referenčna ambulanta, dr. Pogačar Zajc in dr. Jaklič, bo zaradi rednega letnega dopusta zaprta od 15.7.2024 do vključno 2.8.2024. Hvala za razumevanje. Težak Slavica, dipl.m.s

OBVESTILO

Obvestilo pacientom o odsotnosti v ambulanti
od srede 10.7.2024 do torka 23.7.2024 Referenčna ambulanta dr. Androjna Maje in dr. Cerar Galine je od 10.07.2024 do vključno 23.07.2024 zaprta zaradi dopusta. Hvala za razumevanje, OKORN Mojca dipl.m.s.

OBVESTILO

Obvestilo pacientom o odsotnosti v ambulanti
od ponedeljka 15.7.2024 do petka 26.7.2024 Referenčna ambulanta dr. Kregar Karin in dr. Grad Silvije je od 15.07. do vključno 26.7. zaprta zaradi dopusta. Hvala za razumevanje. Tina Gotar, dipl.m.s.

OBVESTILO

Obvestilo pacientom o odsotnosti v ambulanti
od srede 26.6.2024 do torka 16.7.2024 od 26.06.2024 do 16.07.2024 bo pnevmološka ambulanta zaprta.
Lešnik Nej,

Razvojno psihološko obravnavo izvaja psiholog po napotitvi razvojnega pediatra. Na osnovi pogovora, opazovanja in psiholoških testov ocenjuje razvojne, duševne in vedenjske značilnosti otrok in mladostnikov. Sodeluje v timu razvojne ambulante s centrom za zgodnjo obravnavo otrok in zunanjimi ustanovami, svetuje staršem in družini ob prepoznanih razvojnih motnjah.

ODSOTNOSTI

Lešnik Nej

Izvaja delo psihologa v Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov. V okviru psihološke ambulante opravlja psihološke preglede ter na podlagi ugotovitev svetuje staršem in otrokom. Pri svojem delu se povezuje tudi s strokovnjaki drugih strok znotraj Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter drugimi strokovnjaki ustanov, v katere so otroci in mladostniki vključeni.

ODSOTNOSTI