O nas

Zdravstveni dom Domžale je javni zdravstveni zavod, ki zagotavlja osnovno zdravstveno varstvo na primarni ravni in storitve nekaterih specialističnih služb prebivalcem Občine Domžale, Občine Lukovica, Občine Mengeš, Občine Moravče in Občine Trzin, skupaj več kot 60.000 prebivalcem.

Naše poslanstvo je zagotavljati občanom čim boljšo zdravstveno oskrbo v primeru bolezni in poškodb, izvajati učinkovito nujno medicinsko pomoč ter vzgajati in motivirati ljudi za zdrav način življenja.

Dolgoročni cilji zavoda so zasnovani s poudarkom na zagotavljanju visokega standarda celovite zdravstvene oskrbe našim pacientom, učinkovitem izvajanju dejavnosti nujne medicinske pomoči, ozaveščanju in spodbujanju pacientov za spremembe življenjskega sloga, zdravega načina življenja z namenom preprečevanja bolezni in izvajanja preventivnih zdravstvenih pregledov za zgodnje odkrivanje bolezni.