url('/sites/default/files/slike/patronazno-varstvo-blur_0.jpg')
Patronažno varstvo Moravče

Izvaja naslednje dejavnosti:

  • Zdravstveno socialno obravnavo posameznika, družine in lokalne skupnosti ali klasična polivalentna patronaža, ki izvaja splošne, specialistične in individualne naloge patronažne obravnave pacientov od nosečnice, otročnice, novorojenčka, dojenčka, malega otroka, kroničnega pacienta, pacienta z zdravstveno nego na domu, do starostnika, družine in lokalne skupnosti. Vse te naloge izvaja višja oz. diplomirana sestra in so preventivne. 
  • Patronažna zdravstvena nega otročnice in novorojenčka zajema izvajanje vseh nalog klasične polivalentne patronaže in izvajanje nalog babiške zdravstvene nege otročnic, novorojenčkov ter nosečnic. Vse te naloge so prav tako preventiva in jih izvaja višja oz. diplomirana medicinska sestra.
  • Patronažna zdravstvena nega pacienta na domu, ki zajema izvajanje vseh nalog klasične polivalentne patronaže in izvajanje nalog zdravstvene nege pacienta na domu. Ta dejavnost je kurativna in patronažna medicinska sestra potrebuje delovni nalog izbranega osebnega zdravnika. Vse te naloge izvaja višja oz. diplomirana medicinska sestra.

Patronažna zdravstvena nega pacienta na domu
Patronažna zdravstvena nega pacienta na domu je kurativna dejavnost in predstavlja izvajanje negovalnih intervencij, ki jih predpiše na delovnem nalogu izbrani zdravnik.

NAROČANJE

Za obisk pantronažne sestre na domu se je potrebno naročiti, in sicer:

ELEKTRONSKA POŠTA

OSEBNO od 7:00 - 8:00

PO NAVADNI POŠTI:
Patronažno varstvo Moravče

Patronažno varstvo Moravče

Ordinacijski čas

Ponedeljek07:0014:30
Torek 07:0014:30
Sreda 07:0014:30
Četrtek 07:0014:30
Petek07:0014:30

Informacije

Telefonska številka dosegljiva od ponedeljka do petka:
(01) 72 32 944
07:00–08:00 in 13:00–14:00

Dežurna telefonska številka:
041 664 600
Dosegljiv v soboto, nedeljo in med prazniki: 07:00–12:00

Izvajalci zdravstvenih storitev

 

Kunstelj Polona, višja med. sestra - Vodja patronažne službe 

Mlakar Simona, dipl. med. sestra
Vesel Vesna, dipl.med. sestra
Lamovšek Ana, dipl.med. sestra.