url('/sites/default/files/slike/center-za-dusevno-zdravje-otrok-in-mladostnikov-blur.jpg')
Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM) ima osrednjo vlogo pri varovanju duševnega zdravja otrok in mladostnikov. V CZDOM lahko strokovno podporo in pomoč dobijo otroci, mladostniki in njihovi starši, ki potrebujejo podporo ali pomoč pri reševanju stisk ali ohranjanju in krepitvi duševnega zdravja. CDZOM si prizadeva za preprečevanje, pravočasno ukrepanje, učinkovito zdravljenje duševnih težav in motenj ter preprečevanje njihovih posledic.

CDZOM deluje v Zdravstvenih domovih na primarni zdravstveni ravni.  CDZOM sestavlja tim avtonomnih strokovnjakov s področja duševnega zdravja (CDZOM Domžale: pedopsihiater, klinični psiholog, psiholog, logoped, specialni pedagog, socialna delavka, delovni terapevt, medicinska sestra), ki  sodelujejo pri delu z otrokom, mladostnikom in njegovo družino ter drugimi socialnimi sistemi, v katere je vključen.

CDZOM Domžale deluje za občine Domžale, Lukovica, Moravče, Mengeš, Trzin, Dol pri Ljubljani, Kamnik in Komenda.

NAROČANJE

SPREJEM, NAROČANJE IN TRIAŽE IZVAJAJO:

Irena Komatar, dipl. med. sestra

Anja Muhvič, dipl. med. sestra

Teja Mikluž, sred. med. sestra

Kako se naročite na prvi pregled?

Na prvi pregled se lahko naročite z napotno listino ali brez napotne listine.

Dostopnost po telefonu ali osebno:

Ponedeljek          12:30-18:00

Torek                   07:00-13:00 in 14:00-18:00

Sreda                  07:00-13:00

Četrtek               07:00-13:00 

Petek                  07:00-13:00

Dopoldanski odmor:             10:30-11:00

Popoldanski odmor:             15:30-16:00

ELEKTRONSKA POŠTA

OSEBNO v ordinacijskem času

PO NAVADNI POŠTI:
Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov

V PRIMERU URGENTNEGA STANJA SE OBRNITE NA:

1. V dopoldanskem času (do 14. ure) v delovnih dneh:

  • otroci do 15. leta, z napotnico s stopnjo nujnosti »Nujno« na Pediatrično kliniko UKC Ljubljana, Bohoričeva ulica 20;
  • mladostniki starejši od 15 let, na Center za mentalno zdravje Psihiatrične klinike Ljubljana, Grablovičeva ulica 44a, Ljubljana

2. Izven rednega delovnega časa se v primeru, da zaradi duševne motnje otrok/mladostnik ogroža svoje življenje ali življenje drugih ali če huje ogroža svoje zdravje ali zdravje drugih ali povzroča hudo premoženjsko škodo sebi ali drugim, napoti na pregled v dežurno službo, ki deluje v okviru Enote za intenzivno otroško in adolescentno psihiatrijo Ljubljana na naslovu:
Grablovičeva 44a
Telefonska številka: (01) 587 48 40
(za vse otroke/mladostnike do 19. leta starosti)

OBVESTILO

Obvestilo pacientom o odsotnosti BERGLEZ DOLENC BARBARA univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
v ponedeljek 24.6.2024

OBVESTILO

Obvestilo pacientom o odsotnosti GRBAC NATAŠA prof. def., logoped
od srede 19.6.2024 do petka 12.7.2024

OBVESTILO

Obvestilo pacientom o odsotnosti VIRNIK ANJA mag. prof. spec. reh. in ped.
v ponedeljek 24.6.2024

OBVESTILO

Obvestilo pacientom o odsotnosti VIRNIK ANJA mag. prof. spec. reh. in ped.
od ponedeljka 10.6.2024 do petka 14.6.2024

OBVESTILO

Obvestilo pacientom o odsotnosti PRIJATELJ MONIKA mag. psihologije
od četrtka 9.5.2024 do petka 14.6.2024 NI NADOMEŠČANJA

OBVESTILO

Obvestilo pacientom o odsotnosti MAROLT RAZPOTNIK PATRICIJA mag. prof. spec. reh. in ped.
od srede 31.1.2024 do petka 30.8.2024

OBVESTILO

Obvestilo pacientom o odsotnosti dr. BERGLEZ DOLENC BARBARA
od torka 9.1.2024 - do nadaljnjega Klinično psihološka ambulanta zaradi daljše odsotnosti klinične psihologinje do nadaljnjega ne dela.