url('/sites/default/files/slike/razvojna-delovna-terapija-blur.jpg')
Razvojna ambulanta s centrom za zgodnjo obravnavo

Razvojna ambulanta je pediatrična služba, ki nudi možnost zgodnje obravnave in nadaljne pomoči otrokom z različnimi motnjami v razvoju. Namenjena je preventivnemu spremljanju in ocenjevanju razvoja otrok z rizičnimi obporodnimi dejavniki. V razvojno terapevtske obravnave so vključeni otroci s pomankljivim in/ali neznačilnim razvojem ali zaostankom, otroci z nenormalno nevrološko simptomatiko ter različnimi boleznimi, ki vplivajo na celostni razvoj. Delo poteka timsko. Člani tima so razvojni pediater, dipl.medicinska sestra, srednja medicinska sestra, razvojni fizioterapevti, razvojni delovni terapevti, logoped, psiholog, spec. in rehab. pedagog ter socialni delavec. V multidisciplinarnem timu sodelujejo strokovnjaki različnih specialnosti v zunanjih ustanovah (vrtci, šole, zavodi, bolnišnice).

Ambulanta deluje za širše regionalno področje Domžal in Kamnika.

Otroke na pregled napoti otrokov osebni zdravnik z napotnico.
Ob pregledu s seboj prinesite vse otrokove izvide.
 

NAROČANJE

Možnosti naročanja:

ELEKTRONSKA POŠTA

OSEBNO v ordinacijskem času

PO NAVADNI POŠTI:
Razvojna ambulanta s centrom za zgodnjo obravnavo

OBVESTILO

Obvestilo pacientom o odsotnosti OGRINEC ANDREJA
Od 05.04. 2024 do nadaljnjega odsotna.

Izvajalci zdravstvenih storitev

Dobravec Barbara,

dipl. fizioterapevtka, RNO terapevtka

Hodnik Vida,

dipl. fizioterapevtka, RNO terapevtka

Kralj Tina,

dipl. fizioterapevtka, RNO terapevtka

Lozar Ana

mag. fizioterapevtka, RNO terapevtka

Bernot Jerneja,

dipl. del. terapevtka, RNO terapevtka

Karner Maja,

dipl. del. terapevtka, RNO terapevtka

Šuštar Katja,

dipl. del. terapevtka, RNO terapevtka

dr. Terčon Jerneja,

specialni in rehabilitacijski pedagog

Koncilija Anja,

prof. spec. in reh. ped., logoped, specializantka klinične logopedije

Nagode Lucija

mag. prof. logop. in surdoped.

Alijagić Briški Una,

univ. dipl. psih., specializantka klin. psih.

Lešnik Nej,

mag. psihologije

Merkužič Nina

dipl. fizioterapevtka