Varstvo podatkov

OB SPL-34 Obvestilo posameznikom po 13. členu splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov

 • Upravljavec zbirke osebnih podatkov: Zdravstveni dom Domžale, Mestni trg 2, 1230 Domžale, 01 72 45 215, tajnistvo@zd-domzale.si
 • Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO): mag. Miha Ozimek, tel. št.: 051 674 396, e-naslov: dpo@zd-domzale.si
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
  Osebne podatke bomo obdelovali za namen postopka prijave in obravnave kršitev predpisov za katere posamezniki izvejo v našem delovnem okolju, saj smo zavezanec za vzpostavitev poti za prijavo po Zakonu o zaščiti prijaviteljev.
 • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
  6(1)(c) Splošne uredbe o varstvu podatkov (obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca), Zakon o zaščiti prijaviteljev.
 • Vrste zadevnih osebnih podatkov
  Prijavitelj in oseba, na katero se prijava nanaša: ime in priimek oz. psevdonim, delovno mesto oz. vloga pri upravljavcu, naslov, e-naslov, telefon
  Povezana oseba, posrednik, oseba, ki pomaga pri preiskavi: ime in priimek oz. psevdonim, naslov, e-pošta, telefon
 • Uporabniki osebnih podatkov: Med uporabnike osebnih podatkov sodijo pogodbeni obdelovalci, ki jih najamemo, da za nas opravljajo določene obdelave osebnih podatkov. Pravico imate zahtevati informacijo o tem, katerim (zunanjim) uporabnikom so bili sporočeni vaši in otrokovi osebni podatki.
 • Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.
 • Obdobje hrambe osebnih podatkov:
  Vaši osebni podatki se bodo hranili 5 let po koncu postopka, če zakon ne določa drugače.
 • Pravice posameznika po Splošni uredbi, na katerega se nanašajo osebni podatki:: Posameznik ima pravico do dostopa do lastnih osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa, pravico do ugovora in pravico do prenosljivosti podatkov. Posameznik lahko pravice kadarkoli uveljavlja z zahtevo, poslano na kontaktne naslove upravljavca.
 • Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, spletna stran: www.ip-rs.si).
 • Avtomatiziranega sprejemanja odločitev ali profiliranja ne izvajamo.
 • Več informacij o obdelavi osebnih podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo, si lahko preberete v našem Pravilniku o varstvu osebnih in zaupnih podatkov v Zdravstvenem domu Domžale, objavljeni na spletni strani upravljavca.