četrtek, 30. Maj 2024

Digitalizacija v ZD Domžale: eKarton izboljšuje proces obravnave pacientov

eKarton

Domžale, 23. maj 2024 – Hitri tehnološki napredek in potreba po digitalizaciji zdravstvenega sistema sta ena od izzivov, s katerimi se sooča celoten zdravstveni sistem. V ZD Domžale smo že leta 2021 pričeli z uvajanjem inovativnih digitalnih rešitev in danes, z uporabo eKartona, ki omogoča enostaven dostop do celotne zdravstvene dokumentacije na enem mestu, postavljamo nove standarde v kakovosti zdravstvene oskrbe in učinkovitosti sistema.

Uvedba eKartona v zdravstvenih ustanovah prinaša pomembno spremembo v načinu obravnave bolnikov, saj odpravlja potrebo po iskanju in hranjenju papirnatih kartonov. Poleg tega omogoča zdravnikom, zdravnicam in drugemu medicinskemu osebju bolj učinkovito ter hitro obravnavo bolnikov, kar izboljšuje celoten potek dela.

Uvedba eKartona v ambulantah družinskih zdravnikov v ZD Domžale

V ZD Domžale smo se konec leta 2021 najprej lotili digitalizacije procesov z uvedbo rešitve doZdravnika, kar nam je omogočilo virtualno komunikacijo s pacienti. Proces digitalizacije je prevzela Darja Manfreda, dr. med., spec. druž. med. V letu 2022 smo nato pričeli s postopno uvedbo digitalne kartoteke pacientov - eKartona. Prvi dan smo v eKarton prenesli pet pacientov, naslednji dan petnajst, in že v novem tednu smo v ambulanti uporabljali izključno eKarton. Načelo »poskusi in preveri, kako gre« se je izkazalo za uspešno. Ponosni smo, da smo se odločili za poskus in da smo uspeli.

Postopna širitev uporabe eKartona

Po uspešnih začetkih uporabe eKartona v ambulanti dr. Manfrede smo eKarton najprej razširili v preostale ambulante družinske medicine, nato pa postopoma na vse več ambulant. Sčasoma je bil uspešno vključen tudi v pediatrijo, kardiologijo, pulmologijo in ambulanto za obravnavo diabetesa. Zaradi izjemne specifičnosti in zahtevnosti področja smo se uvajanja ekartona lotili postopoma in v tesnem sodelovanju s programerji, ki so sistem nenehno izpopolnjevali glede na povratne informacije zdravstvenega osebja, ki je program uporabljalo.

Skupaj smo razvili program, ki olajša delo vsem vključenim v zdravstveno oskrbo in katerega glavna prednost je zbrana celovita informacija o pacientu na enem mestu ter s tem odprava potrebe po iskanju in prepisovanju istih informacij. Znotraj zdravstvenega doma imamo sedaj boljšo obravnavo bolnikov, saj so vsi podatki zabeleženi in vidni vsem zdravnikom, ki informacije potrebujejo za kvalitetno in varno obravnavo pacienta. Poleg tega smo prihranili pri času, ki bi ga sicer porabili za iskanje in vlaganje kartonov. Kljub opaznim izboljšavam pa se soočamo tudi z izzivi digitalizacije, kot so kompleksnost sistema, sledljivost podatkov in občutljivost informacij, ki predstavljajo izzive, s katerimi se moramo spopasti.

Predlog zakona o digitalizaciji zdravstva

Opisane spremembe procesov obravnave pacientov so v sozvočju z načrtovanimi spremembami v predlogu zakona o digitalizaciji zdravstva, ki ga je Ministrstvo za zdravje poslalo v javno razpravo, ki se je zaključila 12. maja. V ZD Domžale smo zadovoljni, da smo pionirji na tem področju in da se procesi digitalizacije pri nas že izvajajo.