Katalog informacij javnega značaja

 

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Program dela in finančni načrt za leto 2019

Letno poročilo 2018

Program dela in finačni načrt za leto 2018

Letno poročilo 2017

Program dela in finančni načrt za leto 2017

Letno poročilo 2016

Statut Zdravstvenega doma Domžale

Odlog o ustanovitvi Zdravstvenega doma Domžale

Pritožbeni postopek