Javni razpisi

1.

Javno zbiranje ponudb za prodajo službenih vozil 2022-5 - datum objave 25.04.2022

2.

Javno zbiranje ponudb za prodajo službenih vozil 2022-4 - datum objave 22.04.2022