Javni razpisi

1.

Javno zbiranje ponudb za prodajo službenih vozil 2022-6 - datum objave 08.08.2022