Javni razpisi

1.

Javno zbiranje ponudb za prodajo službenega vozila št. 88946347-2022-06-4 - datum objave 24.01.2023