Zdravje

Dan za boljše duševno zdravje

24. november 2016

Novost ZVC so delavnice, ki so namenjene izboljšanju duševnega zdravja. ZVC ZD Domžale je pod vodstvom Andreje Heine, dipl. med. ses., v Knjižnici Domžale v novembru organiziral dan, posvečen boljšemu duševnemu zdravju. 

K sodelovanju je bila povabljena psihiatrinja Daniela Fiket, dr.med.,spec. in psihologinja doc. dr. Saška Roškar, univ. dipl. psih. Predavanja so bila namenjena vsem občanom. Z udeležbo smo bili zelo zadovoljni, ki je med drugim nakazala na aktualnost tovrstne problematike. S svojo prisotnostjo nas je počastila tudi ga. Renata Kosec, podžupanja Občine Domžale, ki je v uvodnem nagovoru nekaj besed namenila zdravju občanov. Zdravje, izraženo s številnimi kazalniki zdravja, je v primerjavi s slovenskim in regionalnim povprećjem pokazalo, da smo najbolj zdravi prav občani Občine Domžale. 

Andreja Heine, vodja ZVC, je predstavila delavnice za boljše za boljše duševno zdravje, ter načini in kriteriji, ki jih posameznik mora izpolnjevati za vključitev. Podrobno je bila prikazana vsebina in struktura posamezne delavnice in časovni potek. Psihiatrinja je s predavanjem  Stres-naš prijatelj ali sovražnik na zelo zanimiv način izpostavila pomen stresa, ki ni vedno negativen, če ga le znamo in zmoremo doživljati kot takega in če po zaključku stresnega dogodka popusti in ne vodi v zatečeno stanje. Zadnje predavanje je bilo namenjeno predstavitvi prve psihološke pomoči pri depresiji in samomorilnem vedenju. Predavateljica je veliko pomembnost namenila prav pravilnemu in pravočasnemu odreagiranju na informacijo, ki nam jo posameznik pove glede svojega duševnega počutja. Lahko se zgodi, da ljudje ne vemo kako in če sploh odreagirati in koga o tem obvestiti. Samomorilnost v Sloveniji  je še vedno zelo visoka zato se mora vsak izmed nas zavedati pomena pridobljenih informacij o počutju sočloveka in imeti znanje o tem  kako pomembno je to zanj. 

Menimo, da so bile vsebine dobro sprejete in so v vsakemu izmed nas pustile sled in pomen tega, da duševne bolezni ne smejo biti več stigmatizirane. Glede na sprejetje in obisk delavnic, zadovoljstvo ljudi in udeležbo na predavanjih menimo, da smo na dobri poti, da bomo v našem okolju lahko naredili marsikaj tudi za ta del zdravja, ki nam prinaša stabilnost in uravnovešenost ter seveda dobro samopodobo, ki je ključnega pomena za dobro funkcioniranje vsakega človeka.

Naj prispevek strnem z mislijo, ki je bila napisana tudi na vabilih za to srečanje z željo, da nas njeno sporočilo spremlja tudi v trenutkih, ko nam v stiski zmanjka moči in poguma.

— Heine Andreja, prof.zdr.vzg., vodja zdravstveno vzgojnega centra