Dogodki

Tečaj temeljnih postopkov oživljanja

16. november 2016

V oktobru, mesecu požarne varnosti, je tudi evropski dan oživljanja. V ZD Domžale smo se letos odločili, da damo temu dnevu še večji poudarek. Izvedli bomo tečaj temeljnih postopkov oživljanja (TPO), kar sicer poteka enkrat mesečno, poleg tega pa smo kupili in na zunanji del zgradbe ZD Domžale (poleg vhoda v zobne ambulante) postavili avtomatski defibrilator. Tako enemu javno dostopnemu avtomatskemu defibrilatorju, ki se nahaja na zgradbi Občine Domžale, dodajamo še drugega v ožjem centru mesta. 

Nov avtomatski defibrilator smo kupili tudi za Zdravstveno postajo Moravče in ga namestili na zunanjo stran stavbe, tako da je javno dostopen. 

Najpogostejši vzrok smrti v Sloveniji so bolezni srca in ožilja. V Sloveniji vsak dan doživi srčni zastoj deset ljudi, od teh jih polovica umre. Brez izvajanja temeljnih postopkov oživljanja jih preživi manj kot 7%. Ob pravilnem izvajanju temeljnih postopkov oživljanja se preživetje poveča na 10 – 20%. Z uporabo defibrilatorja pa se delež oseb, ki preživijo srčni zastoj, poveča na 24 – 52%.

Prvi korak, da se bo stanje na tem področju še izboljšalo lahko storiš tudi ti. Prijavi se na tečaj TPO, ki je brezplačen, datumi izvedbe pa bodo objavljeni na spletni strani ZD Domžale. 

—Uprava ZD Domžale