Golob Jesenko Katarina

dr. med.

 PODATKI O ŠTEVILU OPREDELJENIH OSEB IN KOLIČNIKOV ZA GLAVARINO NA DAN  01.05.2019:

Število oseb: Število količnikov:
1.285 1.916

 

Katarino Golob Jesenko, dr.med. v času daljše odsotnosti nadomešča Urška Ferk, dr.med. spec..

Od 10.06.2019 se je ambulanta dr. Katarine Golob Jesenko preselila v 1. nadstropje zdravstenega doma (bivši prostori Medicine dela, prometa in športa.

 

OBVESTILO:

Dr. Urška Ferk je 12.11.2019 ter 13.11.2019 odsotna. Nadomešča jo ambulanta dr. Sotler.