Golob Jesenko Katarina

dr. med.

 PODATKI O ŠTEVILU OPREDELJENIH OSEB IN KOLIČNIKOV ZA GLAVARINO NA DAN  01.05.2019:

Število oseb: Število količnikov:
1.285 1.916

 

Katarino Golob Jesenko, dr.med. v času daljše odsotnosti nadomešča Urška Ferk, dr.med. spec..

Od 10.06.2019 se je ambulanta dr. Katarine Golob Jesenko preselila v 1. nadstropje zdravstenega doma (bivši prostori Medicine dela, prometa in športa.

OBVESTILO:

Dr. Ferk Urška v petek 20.09.2019 izjemoma dela v popoldanskem času.