Rakef Jana

dipl. fizio., RNO terapevtka

V ZD Domžale opravlja delo diplomirane fizioterapevtke in RNO terapevtke.