Kovačič Polonca

dr. med., spec. med. dela, prom. in športa

V ZD Domžale deluje približno 15 let in vodi Ambulanto medicine dela, prometa in športa. Pretekle izkušnje (delo na urgenci in v ambulanti družinske medicine v ZD Domžale) so pripomogle k boljši komunikaciji z osebnimi zdravniki in delodajalci pri iskanju rešitev.

V zadnjih letih je tudi mentorica študentom medicine. 

Strokovna dejavnost
Vodja službe Ambulanta medicine dela, prometa in športa

Bibliografija
Kovačič P. (2007). Izgorelost in rak dojk : specialistična naloga.