Jemec Mojca

dr. med., spec. ginek. in porod.

V Zdravstvenem domu Domžale opravlja delo ginekologinje.

POSTOPEK VPISOVANJA PACIENTK K DR. JEMEC MOJCI

Vpisovanje bo potekalo po naslednjem urniku:

-ponedeljek 23.09.2019  od 7.00 do 19.00 ure

-torek 24.09.2019 od 7.00 do 19.00 ure

-sreda 25.09.2019 od 13.00 do 19.00 ure

-četrtek 26.09.2019 od 7.00 do 19.00 ure

-petek 27.09.2019 od 7.00 do 13.00 ure.

Odmor v dopoldanskem času od 10.00 do 10.30 ure, v popoldanskem času 16.00 do 16.30 ure.

Vsak dan bomo registrirali 200 žensk, (100 žensk ob dnevih, ko vpisovanje ne bo potekalo cel dan)

Navodila: Ob prihodu v čakalnico se javite medicinski sestri, pri kateri boste prejeli listek z okviro uro, kdaj lahko ta dan podpišete izjavo. Prosimo, da ste ob tej uri res v čakalnici, ker vas bodo klicali po številki, ki bo na vašem listku. Ko bo 200-ti ali 100-ti listek razdeljen, jih na ta dan se bomo več delili in za ostale gospe na ta dan podpis ne bo mogoč.

Ob dnevih, ki so določeni za vpisovanje pacientk pa ni možno naročanje, izdajanje receptov in napotnic.

Prosimo vas za strpnost in razumevanje.

OBVESTILO:

Dr. Jemec Mojca je od 23.09.2019 do 27.09.2019 odsotna. 23.09.2019, 24.09.2019 ter 25.09.2019 jo nadomešča dr. Irena Tonin, 26.09.2019 in 27.09.2019 pa jo nadomešča dr. Nina Osvald Avguštin.