Slabe Martina

dr. med., spec. ped.

Izvaja delo zdravnice specialistke pediatrije v ambulanti Otroškega dispanzerja ZD Domžale v Zdravstveni postaji Lukovica. V ambulanti obravnava otroke in mladostnike od rojstva do vključno 18. leta starosti. Je izbrana zdravnica Osnovne šole Janka Kersnika Brdo (izvaja sistematske preglede učencev te šole). 

PODATKI O ŠTEVILU OPREDELJENIH OSEB IN KOLIČNIKOV ZA GLAVARINO NA DAN  01.06.2019:

Število oseb: Število količnikov:
680 2.075
V torek 29.10.2019 dr. Slabe Martina dela v ZD Domžale v dopoldanskem času

OBVESTILA O ODSOTNOSTI DR. SLABE MARTINE:

-ponedeljek 28.10.2019 - nadomešča dr. Rajer Sečnik v ZD Domžale v popoldanskem času.

-sreda 30.10.2019 - Nadomešča dr. Tršan Lesar v popoldanskem času v ambulanti dr. Vintar spreitzer