Jeranko Marjeta

dr. med., spec. spl. med.

Izvaja delo zdravnice specialistke splošne medicine v Splošnih ambulantah Domžale, opravlja hišne obiske svojih pacientov in ob tem izvaja zdravljenje na domu.

PODATKI O ŠTEVILU OPREDELJENIH OSEB IN KOLIČNIKOV ZA GLAVARINO NA DAN  01.06.2019:

Število oseb: Število količnikov:
2.632 2.569

 

OBVESTILO:

Dr. Jeranko Marjeta je od 11.09.2019 do 20.09.2019 odsotna. Nadomešča jo dr. Vode Marija.