Jaklič Blanka

dr. med., spec. druž. med.

PODATKI O ŠTEVILU OPREDELJENIH OSEB IN KOLIČNIKOV ZA GLAVARINO NA DAN  01.06.2019:

Število oseb: Število količnikov:
1.567 2.253

 

OBVESTILO:

Dr. Jaklič Blanka je od 28.10.2019 do 30.10.2019 odostna. Nadomešča jo dr. Polona Darja Burja.