Hiti Nada

dr. med., spec. druž. med.

Izvaja delo zdravnice specialistke družinske medicine v Splošnih ambulantah Domžale, opravlja hišne obiske svojih pacientov in ob tem izvaja zdravljenje na domu.

 

PODATKI O ŠTEVILU OPREDELJENIH OSEB IN KOLIČNIKOV ZA GLAVARINO NA DAN  01.06.2019:

Število oseb: Število količnikov:
2.184 2.549

 

OBVESTILO:

Dr. Nada Hiti je v ponedeljek 18.11.2019 odsotna. Nadomešča jo dr. Tomaž Mušič. Odsotna je tudi 20.11.2019, nadomešča jo dr. Mušič Tomaž do 10. ure.