Manfreda Darja

dr. med., spec. druž. med.

Izvaja delo zdravnice specialistke družinske medicine v Splošnih ambulantah Domžale, opravlja hišne obiske svojih pacientov in ob tem izvaja zdravljenje na domu.

 

PODATKI O ŠTEVILU OPREDELJENIH OSEB IN KOLIČNIKOV ZA GLAVARINO NA DAN  01.06.2019:

Število oseb: Število količnikov:
1.617 2.643

 

OBVESTILO:

Dr. Manfreda Darja je 07.11.2019 ter 08.11.2019 odsotna. Nadomešča jo dr. Petra Jeretina Eržen.