Bozhinovski Kostadinka

dr.med., spec. druž. in urg. med.

Opravlja delo zdravnice specialistke v urgentni ambulanti. 

Ambulante

Ambulanta NMP