Beranič Nada

dr. dent. med.

V ZD Domžale opravlja delo zobozdravnice.  

 

PODATKI O ŠTEVILU OPREDELJENIH OSEB IN KOLIČNIKOV ZA GLAVARINO NA DAN  01.06.2019:

Število oseb: Število količnikov:
1.950 1.912

 

Zaradi porodniške odsotnosti Beranič Nado, dr. dent.med. nadomešča Maša Žnidaršič dr.dent.med.