Jesihar Anita Franziska

univ. dipl. psih.

Izvaja delo psihologa v dejavnosti preventivnih sistematskih pregledov in kontrolnih pregledov ter dejavnosti medicine dela, prometa in športa.