Zdravstveno vzgojni center


Zdravstvenovzgojni centri (ZVC) so samostojne organizacijske enote v organizacijski strukturi zdravstvenih domov (ZD) in ključne organizacijske strukture za izvajanje zdravstvenovzgojne dejavnosti za odraslo populacijo na primarni ravni zdravstvene dejavnosti.

ZVC izvajajo aktivnosti promocije zdravja v lokalnem okolju ter standardizirano in strukturirano nemedikamentozno obravnavo v okviru Programa svetovanja za zdravje.

Gre za izvajanje zdravstvenovzgojnih in psihoedukativnih delavnic ter individualnih svetovanj. Njihov namen je spodbuditi osebe k ohranjanju in krepitvi zdravja ter aktivni skrbi za lastno zdravje. Strokovnjaki v ZVC posameznikom pomagajo pridobiti potrebna znanja, oblikovati stališča, osvojiti veščine in vedenjske vzorce za zdrav način življenja in krepitev duševnega zdravja.

 

PROGRAMI SVETOVANJA ZA ZDRAVJERezultat iskanja slik za heart weight images

V Mengšu se je v prvem tednu maja odvil Festival zdravja, ki ga je skupaj z sodelovanjem z občino Mengeš pripravil in izvedel  Zdravstveno vzgojni center  ZD Domžale. Aktivnosti in predavanja so potekala od ponedeljka do petka, ko smo Festival zdravja zaključili s Testom hoje na 2km. Osnoven namen Festivala zdravja v Mengšu je bila predstavitev Zdravstveno vzgojnega centra Domžale ter pristopiti k ljudem v lokalni skupnosti, kjer ima tako rekoč vsakdo možnost, da se v svojem domačem kraju  udeleži preventivnih programov.

Celotni članek si čahko prebere na povezavi : FESTIVAL ZDRAVJA V MENGŠU