Spec. in rehabilitacijski pedagog

Specialna in rehabilitacijska pedagoginja Jerneja Terčon izvaja delo v prostorih glavne zgradbe Zdravstvenega doma Domžale.

Specialni in rehabilitacijski pedagog izvaja diagnostične postopke, na podlagi izkazanih posebnih potreb otroka načrtuje in izvaja intervencije, svetovanje, evalvacijo učinkovitih pristopov. Pri svojem delu sodeluje s člani ožjega tima (starši, rejniki, strokovni delavci vrtcev in šol, socialni delavci). Pri svojem delu uporablja različne metode in pristope, ki so naravnani na razvojne potrebe posameznega otroka. Predlaga prilagoditve in način izvajanja prilagoditve znotraj vzgojno izobraževalnega procesa; svetuje strokovnim delavcem, staršem, skrbnikom ali rejnikom otrok s posebnimi potrebami. 

Naročanje

Naročite se lahko po napotitvi iz razvojne ambulante.  V primeru, da se vam na klic ne oglasimo, vas naprošamo za strpnost in razumevanje.

Za pregled v ambulanti  se je potrebno naročiti, in sicer: