Spec. in rehabilitacijski pedagog - CDZOM

Specialnopedagoška obravnava zajema ocenjevanje razvojnih in učnih težav obravnavanega otroka/mladostnika ter načrtovanje in izvajanje korekcijske in rehabilitacijske oblike pomoči (terapije). Obravnave potekajo individualno ali skupinsko, kdaj tudi v sodelovanju z drugimi strokovnjaki tima. Specialnopedagoška ocena vsebuje oceno razvoja ter oceno otrokovega šolskega funkcioniranja, predvsem temeljnih šolskih spretnosti na področju branja, pisanja in računanja. Na podlagi ocene nato specialni pedagog (skupaj s timom) predlaga prilagoditve in način izvajanja prilagoditev znotraj vzgojno-izobraževalnega procesa. V obravnavo je vključeno tudi svetovanje staršem (npr. prikaz načina dela in učenja doma). Specialni pedagog sodeluje z ostalimi strokovnjaki znotraj strokovnega tima CDZOM ter tudi z vzgojno-izobraževalnimi inštitucijami, kamor je obravnavan otrok/mladostnik vključen. Ob koncu obravnav izda specialnopedagoško poročilo.

 

Za pregled v ambulanti se je potrebno naročiti, in sicer:

OSEBNO v ordinacijskem času ambulante

PO TELEFONU na telefonsko številko (01) 7245 228:

-v ponedeljek in torek od  12:00 do 19:30 ure

-v sredo, četrtek in petek od 07:00 do 14:00 ure

PREKO ELEKTRONSKE POŠTE na naslov                                               cdzom@zd-domzale.si

PO NAVADNI POŠTI na naslov

Zdravstveni dom Domžale, CDZOM, Specialni in rehabilitacijski pedagog, Mestni trg 2, 1230 Domžale.