Razvojna ambulanta s centrom za zgodnjo obravnavo otrok

 

Razvojna ambulanta je pediatrična služba, ki nudi možnost zgodnje obravnave in nadaljne pomoči otrokom z različnimi motnjami v razvoju. Namenjena je preventivnemu spremljanju in ocenjevanju razvoja otrok z rizičnimi obporodnimi dejavniki. V razvojno terapevtske obravnave so vključeni otroci s pomankljivim in/ali neznačilnim razvojem ali zaostankom, otroci z nenormalno nevrološko simptomatiko ter različnimi boleznimi, ki vplivajo na celostni razvoj. Delo poteka timsko. Člani tima so razvojni pediater, dipl.medicinska sestra, srednja medicinska sestra, razvojni fizioterapevti, razvojni delovni terapevti, logoped, psiholog, spec. in rehab. pedagog ter socialni delavec. V multidisciplinarnem timu sodelujejo strokovnjaki različnih specialnosti v zunanjih ustanovah (vrtci, šole, zavodi, bolnišnice).

Ambulanta deluje za širše regionalno področje Domžal in Kamnika.

Otroke na pregled napoti otrokov osebni zdravnik z napotnico.
Ob pregledu s seboj prinesite vse otrokove izvide.

Naročanje

 

Za pregled v ambulanti  se je potrebno naročiti, in sicer:

  • PO TELEFONU na telefonsko številko (01) 7245 261 v ordinacijskem času ambulante
  • PREKO ELEKTRONSKE POŠTE na naslov                                     razvojna.amb@zd-domzale.si
  • PREKO PORTALA (samo za 1. pregled) na povezavi   https://narocanje.ezdrav.si/.
  • OSEBNO v ordinacijskem času ambulante
  • PO NAVADNI POŠTI na naslov

    Zdravstveni dom Domžale, Razvojna ambulanta, Breda Šušteršič, dr.med., spec.  Mestni trg 2, 1230 Domžale.