Razvojni Psiholog

Razvojno psihološko obravnavo izvaja psiholog po napotitvi razvojnega pediatra. Na osnovi pogovora, opazovanja in psiholoških testov ocenjuje razvojne, duševne in vedenjske značilnosti otrok in mladostnikov. Sodeluje v timu Razvojne ambulante s Centrom za zgodnjo obravnavo otrok in zunanjimi ustanovami, svetuje staršem in družini ob prepoznanih razvojnih motnjah.

Naročanje:

Po interni napotitvi s strani razvojnega pediatra, po pregledu v RA s CZO ste na prvo obravnavo vabljeni.

OSEBNO v ordinacijskem času ambulante (ponedeljek in četrtek)

PO TELEFONU Poiščite pri posamezni izvajalki.

PREKO ELEKTRONSKE POŠTE na naslov:                                                     Poiščite pri posamezni izvajalki.

PO NAVADNI POŠTI na naslov:

Zdravstveni dom Domžale, Razvojna ambulanta s CZO, Razvojni psiholog, Mestni trg 2, 1230 Domžale.