Patronažno varstvo

Izvaja naslednje dejavnosti:


Patronažna zdravstvena nega pacienta na domu
Patronažna zdravstvena nega pacienta na domu je kurativna dejavnost in predstavlja izvajanje negovalnih intervencij, ki jih predpiše na delovnem nalogu izbrani zdravnik.

Vodja patronažne službe 
Polona Kunstelj, višja med. sestra

Patronažna služba Domžale
Savnik Mira, dipl. med. sestra,  Lovšin Marjeta, višja med. sestra, Kunstelj Polonca, višja med. sestra, Pirnat Romana, višja med. sestra, Škofljanc Tanja, dipl. med. sestra, Pavlič Marjana, dipl. med. sestra, Peterka Trelc Marija, dipl. med. sestra, Jenko Mojca, dipl. med. sestra, Kralj Tanja, dipl. med. sestra, Gašperlin Sabina, med. sestra, , Lazar Martina, višja med. sestra, Urška Kimovec, dipl.med.sestra.

Za obisk pantronažne sestre na domu se je potrebno naročiti, in sicer:

OSEBNO v ordinacijskem času ambulante

PO TELEFONU na telefonsko številko (01) 7245 295 ali (01) 7245 219:

 - od ponedeljka do petka od 07:00 do 08:00 ure ter od 13:30 do 14:30

PREKO ELEKTRONSKE POŠTE na naslov                                       patronaza@zd-domzale.si

PO NAVADNI POŠTI na naslov

Zdravstveni dom Domžale, Patronažna služba, Mestni trg 2, 1230 Domžale

Patronažna služba Moravče
Pirc Kristina, višja med. sestra, Mlakar Simona, dipl. med. sestra, Simona Malešič, dipl.med. sestra, Vesna Vesel, dipl.med. sestra.

Patronažna služba Lukovica
Markovšek Irma, višja med. sestra, Parkelj Mateja, dipl. med. sestra

Patronažna služba Mengeš
Puklavec Majda, višja med. sestra, Belšak Sabina, dipl. med. sestra, Svetlin Mirjam, višja med. sestra

Patronažna služba Trzin
Škofljanc Tanja, dipl. med. sestra, Svetlin Mirjam, višja med. sestra