Patronažno varstvo

Izvaja naslednje dejavnosti:


Patronažna zdravstvena nega pacienta na domu
Patronažna zdravstvena nega pacienta na domu je kurativna dejavnost in predstavlja izvajanje negovalnih intervencij, ki jih predpiše na delovnem nalogu izbrani zdravnik.

Vodja patronažne službe 
Frumen Špela, dipl. med. sestra

Patronažna služba Domžale
Šarec Dragomira, višja med. sestra, Savnik Mira, dipl. med. sestra,  Lovšin Marjeta, višja med. sestra, Kunstelj Polonca, višja med. sestra, Pirnat Romana, višja med. sestra, Škofljanc Tanja, dipl. med. sestra, Pavlič Marjana, dipl. med. sestra, Peterka Trelc Marija, dipl. med. sestra, Jenko Mojca, dipl. med. sestra, Kralj Tanja, dipl. med. sestra, Gašperlin Sabina, med. sestra, Mlakar Simona, dipl. med. sestra, Vidmar Martin, dipl.zn.

Patronažna služba Moravče
Pirc Kristina, višja med. sestra, Lazar Martina, višja med. sestra

Patronažna služba Lukovica
Markovšek Irma, višja med. sestra, Parkelj Mateja, dipl. med. sestra

Patronažna služba Mengeš
Puklavec Majda, višja med. sestra, Belšak Sabina, dipl. med. sestra, Svetlin Mirjam, višja med. sestra

Patronažna služba Trzin
Škofljanc Tanja, dipl. med. sestra, Svetlin Mirjam, višja med. sestra