Govorni terapevt

Govorni terapevt je logoped z dodatnimi specialnimi znanji za obravnavo otrok z motnjami v razvoju. Njegovo delo obsega diagnostične postopke pri ugotavljanju govorno-jezikovnih sposobnosti in komunikacije (socio-pragmatične sposobnosti). Pri terapevtskem delu uporablja različne metode in pristope, ki so naravnani na posebne potrebe posameznega otroka z odstopanji v pričakovanem govornem razvoju. Dela v timu z ostalimi člani razvojne ambulante, z njimi tesno sodeluje in občasno obravnavo izvaja hkrati z razvojnim fizioterapevtom ali delovnim terapevtom. 

Naročanje
Naročite se lahko osebno v ordinacijskem času ambulante, po telefonu, po pošti in preko e-pošte z delovnim nalogom izbranega pediatra. V primeru, da se vam na klic ne oglasimo, vas naprošamo za strpnost in razumevanje.