Govorni terapevt

Govorni terapevt je logoped z dodatnimi specialnimi znanji za obravnavo otrok z motnjami v razvoju. Njegovo delo obsega diagnostične postopke pri ugotavljanju govorno-jezikovnih sposobnosti in komunikacije (socio-pragmatične sposobnosti). Pri terapevtskem delu uporablja različne metode in pristope, ki so naravnani na posebne potrebe posameznega otroka z odstopanji v pričakovanem govornem razvoju. Dela v timu z ostalimi člani razvojne ambulante, z njimi tesno sodeluje in občasno obravnavo izvaja hkrati z razvojnim fizioterapevtom ali delovnim terapevtom. 

Naročanje
Naročite se lahko po napotitvi iz ravojne ambulante. V primeru, da se vam na klic ne oglasimo, vas naprošamo za strpnost in razumevanje.

Za pregled v ambulanti se je potrebno naročiti, in sicer:

OSEBNO v ordinacijskem času ambulante

PO TELEFONU na telefonsko številko (poiščite pri posameznem izvajalcu)

PREKO ELEKTRONSKE POŠTE na naslov                                                        (poiščite pri posameznem izvajalcu)                                  

PO NAVADNI POŠTI na naslov

Zdravstveni dom Domžale, Logopedska ambulanta, Mestni trg 2, 1230 Domžale.