Fizioterapija

Fizioterapevtske storitve izvajamo v ZD Domžale in ZP Mengeš.

V  fizioterapevtski ambulanti na podlagi prejetega delovnega naloga izvajamo fizioterapevtsko zdravljenje akutnih in kroničnih bolezni gibalnega sistema, rehabilitacijo popoškodbenih stanj ter predoperativno in pooperativno rehabilitacijo. Letno v ambulanti ZD Domžale obravnavamo okrog 3100 primerov. Pri svojem delu uporabljamo različne tehnike in metode ter vam v okviru male, srednje ali velike fizioterapevtske obravnave nudimo sledeče fizioterapevtske storitve:


Naročanje

Za storitev fizioterapije se je potrebno naročiti, in sicer:

Na fizioterapijo vas z delovnim nalogom napoti vaš izbrani osebni zdravnik ali specialist.

NA PRVI OBISK FIZIOTERAPIJE SE LAHKO NAROČITE:

 • osebno na informacijah ZD Domžale vsak delovni dan med 6:00 in 20:00 uro
 • po pošti na naslov Zdravstveni dom Domžale - Fizioterapija, Mestni trg 2, 1230 Domžale. (*Prosimo, da v tem primeru naročanja preko pošte delovnemu nalogu priložite list, kjer zapišete ali želite storitev opravljati  v ambulanti Domžale ali Mengeš).

  V skladu z Zakonom o pacientovih pravicah (ZPacP) in Pravilnikom o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah, ki zahtevata, da se pacienta na čakalni seznam uvrsti po prejemu originalne napotne listine, se za naročanje na prvi obisk v fizioterapiji uporablja le naročanje po pošti oziroma osebna oddaja delovnega naloga, naročilo preko telefona ali e-pošte posledično ni mogoče.

  Za prenaročanje in informacije že naročenim pacientom ter informacije o naročanju in okvirnih terminih, ki jih najdete tudi na naši spletni strani smo vam sicer na voljo tudi:

 • preko telefona na številki (01) 7245 161 vsak delovnik med 10.00 in 12.00 uro,
 • elektronske pošte fizio@zd-domzale.si

  Paciente prosimo, naj skrbno spremljajo datum izdaje delovnega naloga, ker je njihova veljavnost omejena in sicer za stopnjo nujnosti:
  - ZELO HITRO: 7 dni od izdaje delovnega naloga,
  - HITRO in REDNO: 21 dni od izdaje delovnega naloga.

INFORMACIJE ŽE NAROČENIM PACIENTOM

Zaradi lažje organizacije dela v ambulanti pričakujemo, da na terapijo prihajate točno in redno, vsako morebitno odsotnost pa sporočite osebno, po telefonu (01) 7245 103 ali preko e-maila fizio@zd-domzale.si

V primeru opravičenega izostanka vas bomo razporedili na prvi prosti termin. V primeru izostanka iz neopravičenih razlogov pa vas bomo skladno z ZPacP in Pravilnikom umaknili iz čakalne vrste.

Cenik samoplačniških fizioterapevtskih storitev