Laboratorij Domžale

V Diagnostičnem laboratoriju ZD Domžale izvajamo laboratorijsko diagnostično dejavnost na primarni ravni zdravstvenega varstva v okviru dejavnosti ZD Domžale za potrebe občanov - od predšolskih otrok, šolske mladine in odraslih. Laboratorijske storitve opravljamo tudi za zunanje naročnike (zdravnike koncesionarje in zasebnike, za druge zdravstvene domove, domove starejših občanov  in  samoplačnike).
Z manjšim obsegom preiskav delujemo tudi v dveh podenotah: Laboratorij ZP Lukovica in Laboratorij ZP Moravče.

Dejavnost Diagnostičnega laboratorija obsega:
— sprejem preiskovancev in naročila laboratorijskih preiskav v laboratorijski informacijski sistem (LIS)
— odvzem in sprejem biološkega materiala (kri, urin, blato)
— priprava vzorcev za analizo
— hematološke, biokemijske in imunološke preiskave krvi (polna kri, plazma, serum), osnovne preiskave urina in blata (katalog preiskav)
— pregled rezultatov preiskav, izdaja laboratorijskega izvida naročniku
— odvzem, priprava in odpošiljanje biološkega materiala v zunanje diagnostične laboratorije 
— kontrola kakovosti laboratorijskih testov in testov, ki se izvajajo ob preiskovancu v ambulantah, patronažni službi in urgentni službi ZD Domžale

Pri svojem delu skrbimo za Zagotavljanje kakovosti  in delujemo po nacionalnih strokovnih smernicah ter priporočilih in se redno strokovno izobražujemo na različnih seminarjih in kongresih. 

Novosti v Diagnostičnem laboratoriju Zdravstvenega doma Domžale