Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM) ima osrednjo vlogo pri varovanju duševnega zdravja otrok in mladostnikov. V CZDOM lahko strokovno podporo in pomoč dobijo otroci, mladostniki in njihovi starši, ki potrebujejo podporo ali pomoč pri reševanju stisk ali ohranjanju in krepitvi duševnega zdravja. CDZOM si prizadeva za preprečevanje, pravočasno ukrepanje, učinkovito zdravljenje duševnih težav in motenj ter preprečevanje njihovih posledic.

CDZOM deluje v Zdravstvenih domovih na primarni zdravstveni ravni.  CDZOM sestavlja tim avtonomnih strokovnjakov s področja duševnega zdravja (CDZOM Domžale: klinični psiholog, psiholog, logoped, specialni pedagog, socialna delavka, delovni terapevt, medicinska sestra), ki  sodelujejo pri delu z otrokom, mladostnikom in njegovo družino ter drugimi socialnimi sistemi, v katere je vključen.

CDZOM Domžale deluje za občine Domžale, Lukovica, Moravče, Mengeš, Trzin, Dol pri Ljubljani, Kamnik in Komenda.

OBVESTILO:

Obveščamo vas, da smo psihološko in logopedsko ambulanto preselili na novo lokacijo, in sicer na Ljubljansko cesto 80, 1230 Domžale (SPB - vhod zraven picerije Pipca), 2 nadstropje.

Kako se naročite na prvi pregled?

Na prvi pregled se lahko naročite z napotno listino ali brez napotne listine. Napotna listina je obvezna za specialista klinične psihologije.

OSEBNO v ordinacijskem času ambulante - trenutno ni možno

PO TELEFONU na telefonsko številko (01) 7245 228:

-v ponedeljek in torek od  12:00 do 19:30 ure

-v sredo, četrtek in petek od 07:00 do 14:00 ure

PREKO ELEKTRONSKE POŠTE                                                               cdzom@zd-domzale.si

PO NAVADNI POŠTI na naslov

Zdravstveni dom Domžale, CDZOM, Mestni trg 2, 1230 Domžale

 

V primeru urgentnega stanja se obrnite na:

1. V dopoldanskem času (do 14. ure) v delovnih dneh:

-otroci do 15. leta, z napotnico s stopnjo nujnosti »Nujno« na Pediatrično kliniko UKC Ljubljana, Bohoričeva ulica 20;

-mladostniki starejši od 15 let, na Center za mentalno zdravje Psihiatrične klinike Ljubljana, Grablovičeva ulica 44a, Ljubljana

2. V popoldanskem času v delovnih dneh, ob vikendih in dela prostih dneh:

-otroci in mladostniki starejši od 15 let, na Center za mentalno zdravje Psihiatrične klinike Ljubljana, Grablovičeva ulica 44a, Ljubljana.