Klinična psihologija

Delo kliničnih psihologov je usmerjeno v zmanjševanje psihičnih stisk in podporo človekovemu psihičnemu blagostanju. Ukvarjajo se s širokim razponom psihičnih težav, od razvojnih motenj, učnih težav, vedenjskih in čustvenih težav, do težav v medosebnih odnosih in družini. Klinični psihologi so vključeni v različne oblike preventivne dejavnosti na področju duševnega zdravja, na področju kurative pa izvajajo kliničnopsihološko ocenjevanje (diagnostiko), kliničnopsihološko svetovanje in psihoterapijo. Le klinični psiholog lahko s kliničnopsihološkim pregledom, z uporabo ustreznih pripomočkov v kombinaciji z anamnestično in prognostično oceno, poda podroben opis človekovega psihološkega funkcioniranja. Opredeli ga v klinično psihološkem poročilu. Le taka strokovna ocena je lahko podlaga za diferencialno diagnostično oceno, iz katere izhaja tudi izbira terapevtskih postopkov.

Pogosto je delo specialista klinične psihologije timsko, kar pomeni, da pri zdravljenju psihičnih težav sodeluje z zdravniki specialisti (npr. razvojne pediatrije, pediatrije, šolske medicine, splošne medicine), s strokovnjaki z drugih področij (npr. specialni in socialni pedagogi, delovni terapevti, fizioterapevti, logopedi in socialni delavci), po potrebi in na podlagi pacientovega dovoljenja pa tudi z zunanjimi inštitucijami (npr. vrtci, šole in strokovnjaki na sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti).

V specialistično ambulanto se lahko naročite osebno v ordinacijskem času ambulante, po telefonu, po pošti,preko e-pošte in preko portala na povezavi https://narocanje.ezdrav.si/.

 V primeru, da se vam na klic ne oglasimo, vas naprošamo za strpnost in razumevanje.