Ambulante

Center za duševno zdravje odraslih


Zdravstveno varstvo žensk


Diabetologija


Kardiologija


Reševalni prevozi


Patronažno babiška služba