Predstavitev

 
Zdravstveni dom Domžale
je javni zavod, ki zagotavlja osnovno zdravstveno varstvo na primarni ravni vsem prebivalcem občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin, skupaj preko 53.000 občanom. Zaradi boljše dostopnosti delo poteka na več lokacijah: Zdravstveni dom Domžale, Zdravstvena postaja Mengeš, Zdravstvena postaja Lukovica, Zdravstvena postaja Moravče, Splošna ambulanta Trzin, Šolska zobna ambulanta v OŠ Trzin.
 
V ZD Domžale je bilo konec decembra 2007 zaposlenih 185 zdravstvenih delavcev in sodelavcev, od tega 28 zdravnikov in 8 zobozdravnikov.
 
Poslanstvo zavoda je zagotavljati občanom čim boljšo zdravstveno oskrbo v primeru bolezni in poškodb, izvajati učinkovito nujno medicinsko pomoč ter vzgajati in motivirati ljudi za zdrav način življenja.